Miljøfokus

Vi er miljøvennlige

Proff Parkett as har siden starten i 2007 vært opptatt av å ha en aktiv miljøprofil i alle deler av vår forretningsdrift.

Vi har et meget bevisst forhold til hvor og under hvilke forhold våre varer blir tilvirket, og vi arbeider sideløpende med våre samarbeidspartnere med forbedrende tiltak.

Dette gjelder våre leverandører og deres arbeidsforhold, forvaltning av naturressurser, transport av varer og egne ansattes arbeidshverdag her hjemme.

 

Proff Parkett verken selger eller lagerfører regnskogsprodukter men satser heller på nye metoder der vi benytter miljøvennlige produkter og videreforedler disse på ulike måter.

Våre samarbeidspartnere på lakk og oljeprodukter har høyeste sertifisering i henhold til gjeldende regelverk og produserer uten skadelige stoffer for miljø og helse.